"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายกฤติน ดำรงศรี ป.1/10 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 1 เหรียญ เทควันโด ประเภทต่อสู้ (Kyorugi) รายการ CMU Taekwondo Open ครั้งที่ 11

ขอเเสดงความชื่นชมยินดีกับ เด็กชายกฤติน ดำรงศรี ป.1/10

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 1 เหรียญ

เทควันโด ประเภทต่อสู้ (Kyorugi) ชาย 7-8 ปี น้ำหนัก ต่ำกว่า 20 กก.

รายการ CMU Taekwondo Open ครั้งที่ 11

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

จัดโดยชมรมเทควันโด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ณ โรงพละ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700ปี