"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงพิชชานันท์ ไชยประสิทธิ์ ป.1/14 ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม 3 เหรียญทอง 1 เหรียญทองเเดง การแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ CMU Taekwondo open

ขอเเสดงความชื่นชมยินดีกับ เด็กหญิงพิชชานันท์ ไชยประสิทธิ์ ป.1/14

ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง

และถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมการแข่งขัน เตะเร็ว (speed kick)

ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขัน ชกเร็ว (speed punch)

ชนะเลิศเหรียญทอง เทควันโดท่ารำพุมเซ่ ทีม

เหรียญทองแดง เทควันโดต่อสู้

การแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ CMU Taekwondo open

ประเภทต่อสู้ (เคียวรูกิ) Class A รุ่นอายุ 7-8 ปี หญิง

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ณ โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่