"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชาย เตชิต จินดาหลวง ป.1/6 ได้รับรางวัลถ้วยรางวัลบุคคลชายยอดเยี่ยมอันดับที่ 2 รุ่นอายุ 8 ปี ชาย และ 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง การแข่งขันว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาวต้านยาเสพติด ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 10

ขอเเสดงความชื่นชมยินดีกับ

เด็กชาย เตชิต จินดาหลวง ป.1/6

ได้รับรางวัลถ้วยรางวัลบุคคลชายยอดเยี่ยมอันดับที่ 2 รุ่นอายุ 8 ปี ชาย

3 เหรียญทอง : เดี่ยวผสม 100 เมตร ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร ท่ากรรเชียง 50 เมตร

4 เหรียญเงิน : ท่าผีเสื้อ 25 เมตร ท่าผีเสื้อ 50 เมตร ท่ากรรเชียง 25 เมตร ผลัดท่าฟรีสไตล์  25 เมตร

1 เหรียญทองแดง : ท่าฟรีสไตล์  25 เมตร

การแข่งขันว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง

ต้านลมหนาวต้านยาเสพติด ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 10

วันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ณ สระว่ายน้ำศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

จัดโดย ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ระดับ จังหวัด