"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายกันติทัต ประดับมุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ และ รางวัลเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ จากโครงการทดสอบความรู้แบบ Online ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครั้งที่ 36

ขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับ เด็กชายกันติทัต ประดับมุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ และ รางวัลเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์

จากโครงการทดสอบความรู้แบบ Online ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ครั้งที่ 36

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 จัดโดย บริษัท เสริมปัญญา