"The ultimate aim of education is the development of character"

รายการ CMU Taekwondo open

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กชายภูวสิษฏ์ ไชยประสิทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8

ที่ได้รับรางวัล
1 การแข่งขัน เตะเร็ว (speed kick) ชนะเลิศเหรียญทอง
2 การแข่งขัน ชกเร็ว (speed punch) ชนะเลิศ เหรียญทอง
3 เทควันโด ต่อสู้ เหรียญทองแดง
ในการแข่งขันกีฬาเทควันโด

จากรายการ CMU Taekwondo open (ระดับประเทศ)

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567

ณ โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่