"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันฟุตบอล 7 คน รายการ CMC Youth Football Tournament รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี 

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กชายวิภูวรรธน์ ปัญญาไชย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5

ที่ได้รับรางวัล
รางวัลรองนะเลิศอันดับ 2

จากการแข่งขันฟุตบอล 7 คน รายการ CMC Youth Football Tournament
รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี 

จัดโดย CMC Youth Football Tournament

ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2567

สนาม Alpine Football Camp Training จังหวัดเชียงใหม่