"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายจิรวิน เลิศจรัสศิวิไล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ได้รับรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ ทั้งหมด 8 เหรียญ ของรุ่นอายุ 9 ปีชาย

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายจิรวิน เลิศจรัสศิวิไล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ได้รับรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ ทั้งหมด 8 เหรียญ ของรุ่นอายุ 9 ปีชาย ได้แก่

เหรียญทอง

ท่ากบ 50 เมตร,ท่ากรรเชียง 25 เมตร,กบ25 เมตร และ กรรเชียง 50 เมตร

เหรียญเงิน

ท่าฟรีสไตล์ 50,ผีเสื้อ 25 เมตร,ผีเสื้อ 50 เมตร และ ฟรีสไตล์ 25 เมตร

รางวัล ชนะเลิศที่1 จัดโดย สระดาวิซาร่าฝาง ระหว่างวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2567