"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายปูรณ์วเรณย์ วงค์ชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 1 เหรียญ เทควันโด ประเภทต่อสู้ (Kyorugi) ชาย 7 – 8 ปี น้ำหนัก 24 – 27 กก. รายการ CMU Taekwondo Open ครั้งที่ 11

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายปูรณ์วเรณย์ วงค์ชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 1 เหรียญ เทควันโด ประเภทต่อสู้ (Kyorugi) ชาย 7 – 8 ปี น้ำหนัก 24 – 27 กก. รายการ CMU Taekwondo Open ครั้งที่ 11 จัดโดย ชมรมเทควันโด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงพละ2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700ปี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567