"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงรมย์ธีรา ชุ่มเรือน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/12 ได้รับรางวัล เหรียญทอง 1 เหรียญ เทควันโด ประเภทต่อสู้ (Kyorugi) หญิง 7 – 8 ปี น้ำหนัก 24 – 27 กก. รายการ CMU Taekwondo Open ครั้งที่ 11

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงรมย์ธีรา ชุ่มเรือน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/12 ได้รับรางวัล เหรียญทอง 1 เหรียญ เทควันโด ประเภทต่อสู้ (Kyorugi) หญิง 7 – 8 ปี น้ำหนัก 24 – 27 กก. รายการ CMU Taekwondo Open ครั้งที่ 11 จัดโดย ชมรมเทควันโด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงพละ2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700ปี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567