"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายณัฐวรรธน์ กิตติศัพท์พานิช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/10 ได้รับรางวัล เหรียญทอง 1 เหรียญ เทควันโด ประเภทต่อสู้ (Kyorugi) ชาย 7 – 8 ปี น้ำหนัก ไม่เกิน 20 กก.รายการ CMU Taekwondo Open ครั้งที่ 11

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายณัฐวรรธน์ กิตติศัพท์พานิช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/10 ได้รับรางวัล เหรียญทอง 1 เหรียญ เทควันโด ประเภทต่อสู้ (Kyorugi) ชาย 7 – 8 ปี น้ำหนัก ไม่เกิน 20 กก.รายการ CMU Taekwondo Open ครั้งที่ 11 จัดโดย ชมรมเทควันโด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงพละ2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700ปี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567