"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงจิรัชญา ปรีชา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/8 ได้รับรางวัล GOLD MEDAL Kyorugi : FEMALE 7-8 D 24-27 kg. รายการ CMU Taekwondo Open ครั้งที่ 11

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงจิรัชญา ปรีชา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/8 ได้รับรางวัล GOLD MEDAL Kyorugi : FEMALE 7-8 D 24-27 kg. รายการ CMU Taekwondo Open ครั้งที่ 11 จัดโดย ชมรมเทควันโด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงพละ2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700ปี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567