"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายภูมิรพี จูดิษฐ์ประเสริฐ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/8 ได้รับเหรียญทอง 1 เหรียญ เทควันโด ประเภทต่อสู้ (Kyorugi) ชาย 7-8 ปี นำ้หนัก 27-30 กก. เทควันโด้ ประเภทเดี่ยว Speed Punch อายุ 7-8 ปีรายการ CMU Taekwondo Open ครั้งที่ 11

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายภูมิรพี จูดิษฐ์ประเสริฐ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/8 ได้รับเหรียญทอง 1 เหรียญ เทควันโด ประเภทต่อสู้ (Kyorugi) ชาย 7-8 ปี
นำ้หนัก 27-30 กก. และ เหรียญทอง 1 เหรียญ เทควันโด้ ประเภทเดี่ยว Speed Punch อายุ 7-8 ปีเทควันโด้ ประเภทเดี่ยว Speed Punch อายุ 7-8 ปีรายการ CMU Taekwondo Open ครั้งที่ 11 จัดโดย ชมรมเทควันโด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงพละ2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700ปี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567