"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำ “ดาวิซาร่าฝาง ต้อนรับลมหนาวต้านภัยยาเสพติด ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567”

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กชายอาชว์ มาตนอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10

ที่ได้รับเหรียญรางวัลในรุ่นอายุ 11 ปี ชาย รวม 5 รายการ คือ 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน
รายการดังนี้
1.เหรียญทอง ท่าเดี่ยวผสม ระยะ 100 เมตร
2.เหรียญทอง ท่าผีเสื้อ ระยะ 50 เมตร
3.เหรียญเงิน ท่าฟรีสไตล์ ระยะ 25 เมตร
4.เหรียญเงิน ท่ากรรเชียง ระยะ 25 เมตร
5.เหรียญเงิน ท่ากรรเชียง ระยะ 50 เมตร

จากการแข่งขันว่ายน้ำ “ดาวิซาร่าฝาง ต้อนรับลมหนาวต้านภัยยาเสพติด ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567″

ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์  2567

ณ สระว่ายน้ำศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง