"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำ “ดาวิซาร่าฝาง ต้อนรับลมหนาวต้านภัยยาเสพติด ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567”

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงณภาภัช ใจบรรทัด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10

ที่ได้รับรางวัล

รางวัลบุคคลยอดเยี่ยม อันดับที่ 11 รุ่นอายุ 11 ปีหญิง
3ทอง 4เงิน 1 ทองแดง

เหรียญทอง
– ผีเสื้อ 50 เมตร
– กบ 50 เมตร
– กบ 25 เมตร
เหรียญเงิน
– กรรเชียง 50 เมตร
– กรรเชียง 25 เมตร
– ฟรีสไตล์ 25 เมตร
– ผีเสื้อ 25 เมตร
ทองแดง
– เดี่ยวผสม 100 เมตร

จากการแข่งขันว่ายน้ำ “ดาวิซาร่าฝาง ต้อนรับลมหนาวต้านภัยยาเสพติด ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567″

ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์  2567

ณ สระว่ายน้ำศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง