"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงนพนิตา จันทร์มา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ที่ได้รับรางวัล • เกียรติบัตรเหรียญทองวิชาวิทยาศาสตร์ • เกียรติบัตรเหรียญทองวิชา Advanced English • เกียรติบัตรเหรียญเงินวิชาคณิตศาสตร์ จากการทดสอบความรู้ แบบ Online (ระดับประเทศ)

ขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับเด็กหญิงนพนิตา จันทร์มา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
ที่ได้รับรางวัล
• เกียรติบัตรเหรียญทองวิชาวิทยาศาสตร์
• เกียรติบัตรเหรียญทองวิชา Advanced English
• เกียรติบัตรเหรียญเงินวิชาคณิตศาสตร์
จากการทดสอบความรู้ แบบ Online (ระดับประเทศ) ประจำปีการศึกษา 2566
จัดโดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัด เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567