"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำ “ดาวิซาร่าฝาง ต้อนรับลมหนาว ต้านภัยยาเสพติด ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567”

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กชายญาณวุฒิ  มิ่งขวัญ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

ที่ได้รับรางวัล
• รางวัล 3 เหรียญทอง  รายการ เดี่ยวผสม 100 เมตร
ผีเสื้อ 25 เมตร  กรรเชียง 25 เมตร
• รางวัล 1 เหรียญเงิน  รายการ กบ 50 เมตร
• รางวัล 1 เหรียญทองแดง  รายการฟรีสไตล์ 25 เมตร
และถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 9 รุ่นอายุ 10ปีชาย

จากการแข่งขันว่ายน้ำ “ดาวิซาร่าฝาง ต้อนรับลมหนาวต้านภัยยาเสพติด ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567″

ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์  2567

ณ สระว่ายน้ำศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง