"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการทดสอบความรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ประจำปี 2566 (online)

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กชายกฤชนนท์ เหล่าสกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/11

ที่ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญเงิน-วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

จากการทดสอบความรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ประจำปี 2566 (online)

จัดโดย เสริมปัญญา จำกัด เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567