"The ultimate aim of education is the development of character"

นางสาวธันยานิตย์  สิทธิขันแก้ว  รางวัล Gold Medal (รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง)  รายการ National Taekwondo  Tournament CMU Taekwondo Open XI 

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ างสาวธันยานิตย์  สิทธิขันแก้ว  ม.5/4  ที่ได้ รางวัล Gold Medal (รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง)   Kyorugi : Junior Female 15-17  Bantamweight 44-46 kg.     จากการแข่งขันเทควันโด  รายการ National Taekwondo  Tournament CMU Taekwondo Open XI   เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์  2567   ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่  700 ปี  จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   (ระดับประเทศ)