"The ultimate aim of education is the development of character"

ทีมนักเรียน PRC คว้ารางวัล Silver Award ระดับประเทศ กิจกรรมวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ประจำปี 2567

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับกับ ทีมนักเรียน PRC  ที่ได้รับรางวัล Silver Award ระดับมัธยมศึกษา รางวัลระดับประเทศ  จากการร่วมกิจกรรมวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ประจำปี 2567  โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Inventors Award 2024  ( I – New Gen award 2024)  ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2567   ณ ศูนย์นิทรรศการและการประประชุมไบเทค บางนา   จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

ผลงาน “แอปพลิเคชันแจ้งเตือนปริมาณโซเดียมที่รับประทานจากการบริโภคอาหารสำเร็จรูป”

ทีมนวัตกร
1. นายสุกมนิน พรมเทพ ม.5/3
2. นายณฐกร กัณทวี ม.5/3
3. นางสาวภัทราวรรณ พรหมเรืองฤทธิ์ ม.5/3

อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.ขัติยา ปิยะรังษี   อ.กีรติกานต์ ไชยโคตร