"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายชนนน เดชธรรมรงค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับรางวัล 3 เหรียญเงิน จากการแข่งขันเทควันโด CMU TAEKWONDO OPEN ครั้งที่ 11

ขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับเด็กชายชนนน เดชธรรมรงค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเทควันโด
1. รางวัล : 1 เหรียญเงิน SILVER MEDAL 🥈
รายการ : SPEED PUNCH (แข่งชกเร็ว) ประเภทชายเดี่ยว 7-8 ปี
2. รางวัล : 1 เหรียญเงิน SILVER MEDAL 🥈
รายการ : SPEED KICK (แข่งเตะเร็ว) ประเภทชายเดี่ยว 7-8 ปี
3. รางวัล : 1 เหรียญเงิน SILVER MEDAL 🥈
รายการ : KYORUGI (แข่งต่อสู้) ประเภทชาย 7-8ปี รุ่น B นน. ไม่เกิน 24-27 kg.
รายการที่ไปแข่ง CMU TAEKWONDO OPEN ครั้งที่ 11
ณ โรงยิมพละ 2 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567
ระดับภาคเหนือ จัดโดย ชมรมเทควันโด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่