"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงพิชญาพรรณ บุญยะเสนา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ได้รับรางวัลเหรียญทอง “SPEED PUNCH” และ เหรียญเงิน “SPEED KICK” รุ่นอายุ 9-10 ปี ประเภทเดี่ยว

ขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับเด็กหญิงพิชญาพรรณ บุญยะเสนา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4
ได้รับรางวัลเหรียญทอง “SPEED PUNCH” และ เหรียญเงิน “SPEED KICK” รุ่นอายุ 9-10 ปี ประเภทเดี่ยว
จากการแข่งขันเทควันโด รายการ CHAING MAI UNIVERSITY TEAKWONDO OPEN ครั้งที่ 11
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 จัดโดย ชมรมเทควันโด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับ ภาคเหนือ สถานที่จัด โรงยิมพละ 2 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่