"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิง จิณัฐตา เติมสงวนวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ และ เหรียญเงิน วิชา คณิตศาสตร์ โครงการทดสอบความรู้แบบ Online (ระดับประเทศ)

ขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับเด็กหญิง จิณัฐตา เติมสงวนวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ และ เหรียญเงิน วิชา คณิตศาสตร์
โครงการทดสอบความรู้แบบ Online (ระดับประเทศ) จัดโดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัด