"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงวิชิตา มณีวงค์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันแบดมินตัน รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหญิงเดี่ยว/หญิงคู่ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทคู่ผสม รุ่นอายุ 10 ปี

ขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับเด็กหญิงวิชิตา มณีวงค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6
ได้รับรางวัลรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท หญิงเดี่ยว รุ่นอายุ 10 ปี
รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท หญิงคู่ รุ่นอายุ 10 ปี
รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท คู่ผสม รุ่นอายุ 10 ปี
รายการที่แข่ง แบดมินตันรายการ CMI Web Junior League 2567
ณ (สถานที่ ที่ไปแข่ง) สนามแบดมินตัน CMI จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567
จัดโดย สนามแบดมินตัน CMI จังหวัดเชียงใหม่ ระดับ ภาค