"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงวชิราภรณ์ รื่นรมย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 ได้รับถ้วยรางวัลคะแนนรวมรุ่นอายุ 9 ปีหญิง อันดับที่8 1เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันว่ายน้ำ

ขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับเด้กหญิงวชิราภรณ์ รื่นรมย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7
ได้รับถ้วยรางวัลคะแนนรวมรุ่นอายุ 9 ปีหญิง อันดับที่8
และรางวัลที่ได้ 4 เหรียญ 1 เหรียญทอง ผีเสื้อ25 เมตร 1 เหรียญเงิน เดี่ยวผสม 100 เมตร 2 เหรียญทองแดง กบ25เมตร
กบ50 เมตร จากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ดาวิซาร่าฝาง ต้อนรับลมหนาว ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่10 พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2567
ณ สระว่ายน้ำศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง ระดับ จังหวัด