"The ultimate aim of education is the development of character"

ทีมนักเรียน PRC คว้ารางวัล Silver Award ระดับประเทศ กิจกรรมวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ประจำปี 2567

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับกับ ทีมนักเรียน PRC  ที่ได้รับรางวัล Silver Award ระดับมัธยมศึกษา รางวัลระดับประเทศ  จากการร่วมกิจกรรมวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ประจำปี 2567  โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Inventors Award 2024  ( I – New Gen award 2024)  ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2567   ณ ศูนย์นิทรรศการและการประประชุมไบเทค บางนา   จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

ผลงาน “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการลดสารแคปไซซินในพริกขี้หนูสวนจากมะเขือเทศ
น้ำมันมะพร้าว และนม เพื่อนำไปผลิตยาอมแก้เผ็ด”

ทีมนวัตกร
1. นางสาวอัณณ์ชญาณ์ ธีรัชวงศ์ ม.5/3
2. นางสาวภูษณิศา มหาวันวงศ์ ม.5/3
3. นางสาวทอไหม ชิตมินทร์ ม.5/3

อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.กีรติกานต์ ไชยโคตร