"The ultimate aim of education is the development of character"

ทีมนักเรียน PRC คว้ารางวัล Gold Award ระดับประเทศ กิจกรรมวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ประจำปี 2567

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับกับ ทีมนักเรียน PRC  ที่ได้รับรางวัล Gold Award ระดับมัธยมศึกษา รางวัลระดับประเทศ  จากการร่วมกิจกรรมวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ประจำปี 2567  โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Inventors Award 2024  ( I – New Gen award 2024)  ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2567   ณ ศูนย์นิทรรศการและการประประชุมไบเทค บางนา   จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

กลุ่ม : อาหาร 

ผลงาน : ชุดทดสอบความเสี่ยงภาวะไขมันในเลือดสูงจากเหงื่อ

ทีมนวัตกร  :  นายชยุตพงค์      พงค์ศรี    ม.5/3           นางสาวศิรภัสสร    ธีระวิทยานุกุล    ม.5/3

นางสาวณิชารีย์    มีราจง    ม.5/3

อาจารย์ที่ปรึกษา   :  อ.เฉลิมเกียรติ  เพ็ชรภู่