"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันCMU Taekwondo Open ครั้งที่ 11

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กชายปฏิพัทธ์ ยอดอัญมณีวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

ที่ได้รับรางวัล

เหรียญเงิน 1 เหรียญ
เทควันโด ประเภทเตะเร็ว(Speed kick)
ชาย 11-12 ปี
เหรียญเงิน 1 เหรียญ
เทควันโด ประเภทชกเร็ว(Speed Punch)
ชาย 11-12 ปี
เหรียญทองแดง 1 เหรียญ
เทควันโด ประเภทท่ารำเดี่ยว ระดับสายดำ(Poomsae individual Black belt)
ชาย 11-12 ปี

จากการแข่งขันเทควันโด ประเภท ต่อสู้รุ่นอายุ 11-12 ปี นำหนัก 39-42 กิโลกรัมในการแข่งขัน CMU Taekwondo Open ครั้งที่ 11

จัดโดยชมรมเทควันโด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แข่งที่ โรงพละ2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567