"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันเทควันโด ประเภท ต่อสู้ รุ่นอายุ 11-12 ปี นำหนัก 39-42 กิโลกรัม ในการแข่งขัน CMU Taekwondo Open ครั้งที่ 11

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กชายพิงค์ สุทธะนะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง

จากการแข่งขันเทควันโด ประเภท ต่อสู้รุ่นอายุ 11-12 ปี นำหนัก 39-42 กิโลกรัมในการแข่งขัน CMU Taekwondo Open ครั้งที่ 11

จัดโดยชมรมเทควันโด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แข่งที่ โรงพละ2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567