"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชมเชยระดับเหรียญทอง การอบรมและแข่งขันการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์โดยใช้ Platform CiRA Core รายการ Kamalasai AI and Technology Thailand Championship#8

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชยระดับเหรียญทอง การอบรมและแข่งขันการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์โดยใช้
Platform CiRA Core รายการ Kamalasai AI and Technology Thailand Championship#8 จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท) ได้ทั้งนี้ทีมได้สิทธิ์ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน AI ระดับนานาชาติ โดยมี ครูที่ปรึกษา อ.ลัทธวัฒน์ สอนศรีนุสรณ์ ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2567 โดยมีสมาชิก ดังนี้

  1. นายชวภณ เนติสิงหะ
  2. นางสาวโกลัญญา มุสิกะเนตร
  3. เด็กชายรัฐธีร์ ไหลไพบูลย์