"The ultimate aim of education is the development of character"

Thailand Educational Development and Evaluation Tests (TEDET)

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงรัชญ์สิรี ลิ้มศิริวิถี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

ที่ได้รับรางวัลชมเชย วิชาคณิตศาสตร์ จาก Thailand Educational Development and Evaluation Tests (TEDET)

จัดโดย Thailand Educational Development and Evaluation Tests

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย