"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันฟุตบอลหญิง สี่เส้า รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงจันทรัตน์ บุญช่วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/10

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

จากการแข่งขันฟุตบอลหญิง สี่เส้า รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี

จัดโดย แสงตะวัน คัพ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567