"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันเทควันโด CMU Open ครั้งที่ 11 ประจำปี 2567

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงวรรณวนัช ขวัญสุวรรณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

ที่ได้รับรางวัล

– เหรียญเงิน ประเภท พุมเซ่ (เดี่ยว) ยุวชน หญิง สายแดง รุ่นอายุ 11-12 ปี
– เหรียญทอง ประเภท พุมเซ่ (คู่) ยุวชน หญิง สายแดง รุ่นอายุ 11-12 ปี
– เหรียญทอง ประเภท พุมเซ่ (ทีม) ยุวชน ชาย-หญิง สายเขียว รุ่นอายุ 11-12 ปี

จากการแข่งขันเทควันโด CMU Open ครั้งที่ 11 ประจำปี 2567

จัดโดย ชมรมเทควันโดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันสมาร์ทเทควันโด และ ศูนย์กีฬาเทควันโดสนามกีฬา 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567