"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายธีร์ กุลกนกพัฒนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันชกเร็ว ประเภทเดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี

ขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับเด็กชายธีร์ กุลกนกพัฒนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5
ได้รับรางวัล เหรียญทอง ในการแข่งขันชกเร็ว ประเภทเดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี
จากรายการ CMU TAEKWONDO OPEN XI เมื่อวันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2567
จัดที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี