"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายณัฐภัค จันทสิงห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ1 ประเภท เยาวชนชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 10ปี (ระดับภาค)

ขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับ เด็กชายณัฐภัค จันทสิงห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท เยาวชนชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 10ปี
รายการที่ไปแข่ง PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2567 ครั้งที่2 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามเทนนิสองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
จัดโดย สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ระดับ ภาค)