"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายศุภกฤต ขอดแก้ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่1 Division 2 ขันฟุตบอล 7 คน(รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี)

ขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับ เด็กชายศุภกฤต ขอดแก้ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่1 Division 2
จากการขันฟุตบอล 7 คน (รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี) รายการเดอะวูลฟ์ลำพูน ยุธลีกครั้งที่1 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567
จัดโดย ผู้ตัดสินสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย (ระดับจังหวัด) ณ.สนามหญ้าเทียมเดอะวูลฟ์ลำพูน