"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงสุณัฏฐา ศรีคำ ชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2หญิงคู่12ปีการแข่งขันแบดมินตัน CMI Web Junior League 2567

ขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับเด็กหญิงสุณัฏฐา ศรีคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หญิงคู่ 12 ปี จากการแข่งขันแบดมินตัน CMI Web Junior League 2567
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามแบดมินตัน CMI จ.เชียงใหม่