"The ultimate aim of education is the development of character"

ทีมนักเรียน PRC คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัล Gold Award ระดับประเทศ กิจกรรมวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ประจำปี 2567

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับกับ ทีมนักเรียน PRC  ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัล Gold Award ระดับมัธยมศึกษา รางวัลระดับประเทศ  จากการร่วมกิจกรรมวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ประจำปี 2567  โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Inventors Award 2024  ( I – New Gen award 2024)  ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2567   ณ ศูนย์นิทรรศการและการประประชุมไบเทค บางนา   จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

กลุ่ม : อาหาร 

ผลงาน “เครื่องจำลองสภาพครรภ์มารดาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนอนหลับในเด็กทารกคลอดก่อนกำหนด”

ทีมนวัตกร
1. นางสาวธัญลักษณ์ วัฒนายุทธ ม.5/3
2. นางสาวกมลลักษณ์ คันธา ม.5/3
3. นางสาวกัญกนิษฐ์ ผดุงพงษ์ศิริ ม.5/3

อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.เฉลิมเกียรติ เพ็ชรภู่