"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายชาคร อาศนะเสน การแข่งขันกีฬาอนุบาลเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กชายชาคร อาศนะเสน อนุบาล 3/11 รางวัลเหรียญเงิน รายการวิ่ง 80 เมตร ชาย การแข่งขันกีฬาอนุบาลเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 จัดโดย สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2567