"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงอลิชา นนทชัยโชติรัตน์ การแข่งขันกีฬาอนุบาลเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอลิชา นนทชัยโชติรัตน์ อนุบาล 3/4 รางวัลเหรียญทอง รายการวิ่ง 80 เมตร หญิง การแข่งขันกีฬาอนุบาลเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 จัดโดย สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2567