"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงกัญญาภัค เครือวงศ์ การแข่งขันกีฬาอนุบาลเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัญญาภัค เครือวงศ์ อนุบาล 3/9 รางวัลเหรียญทอง รายการวิ่ง 400 เมตร หญิง การแข่งขันกีฬาอนุบาลเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 จัดโดย สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2567