"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายปราชญ์พล วิสุทธิไกรสีห์ การแข่งขันกีฬาอนุบาลเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กชายปราชญ์พล วิสุทธิไกรสีห์ อนุบาล 3/5 รางวัลเหรียญทองแดง รายการวิ่ง 400 เมตร ชาย การแข่งขันกีฬาอนุบาลเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 จัดโดย สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2567