"The ultimate aim of education is the development of character"

Rok Cup Thailand 2024

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายธนัช ฮั่นตระกูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6

ที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 3 ในรุ่น Mini Rok Rookies จาก Rok Cup Thailand 2024

จัดโดย ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (รยสท.)

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามพีระ คาร์ท เซอร์กิต จังหวัดชลบุรี