"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายณดลย์ หาญมุสิกวัฒน์กูร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8 รางวัล: เหรียญเงิน (SILVER MEDAL) จากการแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ CMU TAEKWONDO OPEN ครั้งที่ 11

ขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับเด็กชายณดลย์ หาญมุสิกวัฒน์กูร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8
ได้รับรางวัล: เหรียญเงิน (SILVER MEDAL) ประเภท Super Junior Male อายุ 9-10 ปี KYORUGI Class D น้ำหนักเกิน 37 – 41 ก.ก.
จากรายการที่ไปแข่ง: เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ CMU TAEKWONDO OPEN ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2567
จัดโดย (หน่วยงาน/สถาบัน): ชมรมเทควันโด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันสมาร์ทเทควันโด และศูนย์กีฬาเทควันโด 700 ปี จ. เชียงใหม่ ณ สนามสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ระดับ ประเทศ