"The ultimate aim of education is the development of character"

CMC YouthFootball Tournament U14

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กชาย ณัฐวัฒน์ มีสวัสดิ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

จากการแข่งขัน CMC YouthFootball Tournament U14

จัดโดย สนามกอล์ฟ Alpire เมื่อวันที่ 17 – 18  กุมภาพันธ์ 2567