"The ultimate aim of education is the development of character"

CMU TAEKWONDO OPEN ครั้งที่11

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กชาย ศุภาศิส อมรเสถียรพงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/11

ที่ได้รับรางวัล

เหรียญทอง 1 เหรียญ
เทควันโด ประเภทต่อสู้ (Kyorugi) ชาย 11-12 ปี
นำ้หนัก39-42กก.
เหรียญทอง 1 เหรียญ
Speen punch
11-12years old

จากการ CMU TAEKWONDO OPEN ครั้งที่11

จัดโดย Team700th taekwondo sport center CHIANG MAI UNIVERSITY TAEKWONDO OPEN

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567