"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงเอวาริน เทพสุคนธ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับรางวัล 3 เหรียญทองแดง จากการว่ายท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร, ท่ากรรเชียง 50 เมตร และท่าผีเสื้อ 50 เมตร พร้อมรับถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ลำดับที่ 11 จากการแข่งขันว่ายน้ำ ดาวิซาร่า ต้อนรับลมหนาว ต้านยาเสพติด ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 10

เด็กหญิงเอวาริน เทพสุคนธ์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

ได้รับรางวัล 3 เหรียญทองแดง จากการว่ายท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร, ท่ากรรเชียง 50 เมตร และท่าผีเสื้อ 50 เมตร พร้อมรับถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ลำดับที่ 11 จากการแข่งขันว่ายน้ำ ดาวิซาร่า ต้อนรับลมหนาว ต้านยาเสพติด ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567   ณ. สระว่ายน้ำศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง