"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงนันนพัทธ ศาลากิจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงิน จากการแข่งขันรายการ  Thailand Spelling Bee โครงการแข่งขันด้านคำศัพท์และการสะกดคำภาษาอังกฤษประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับภูมิภาค

เด็กหญิงนันนพัทธ ศาลากิจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

ได้รับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงิน

จากการแข่งขันรายการ  Thailand Spelling Bee โครงการแข่งขันด้านคำศัพท์และการสะกดคำภาษาอังกฤษประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับภูมิภาค

จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2566

ณ โรงเรียนหอพระ เชียงใหม่