"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายเอวิน สมิตินันทน์ ลี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ได้รับรางวัล  เกียรติบัตรเหรียญทองและ เหรียญทอง จากรายการ  แข่งขันด้านคำศัพท์และการสะกดคำ Thailand Spelling Bee (TSB2023) ระดับภูมิภาค (regional round)

เด็กชายเอวิน สมิตินันทน์ ลี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5

ได้รับรางวัล  เกียรติบัตรเหรียญทองและ เหรียญทอง

จากรายการ  แข่งขันด้านคำศัพท์และการสะกดคำ Thailand Spelling Bee (TSB2023)

ระดับภูมิภาค (regional round)

จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ TAC CONTEST (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2566

สนามสอบ : โรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่