"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายฉัฐ​พิพัฒน์​ วนพานิช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8 ได้รับรางวัลรางวัล  เหรียญทอง​ จากการแข่งขัน  CMU OPEN XI

เด็กชายฉัฐ​พิพัฒน์​ วนพานิช
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8
ได้รับรางวัลรางวัล  เหรียญทอง​

จากการแข่งขัน  CMU OPEN XI

เมื่อวันที่  17 กุมภาพันธ์​ 2567  จัดโดย ชมรมเทควันโดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับ  จังหวัด​เชียงใหม่​