"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายอาทินันท์ สุรวัฒนาวรรณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3/3 ได้รับรางวัล Gold medal Kyorugi : SUPER JUNIOR MALE 9 – 10 รุ่น H Over 41 Kg. Special forces จากการแข่งขันรายการ  National Taekwondo Tournament CMU Taekwondo Open XI

เด็กชายอาทินันท์ สุรวัฒนาวรรณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3/3

ได้รับรางวัล Gold medal Kyorugi : SUPER JUNIOR MALE 9 – 10

รุ่น H Over 41 Kg. Special forces

จากการแข่งขันรายการ  National Taekwondo Tournament CMU Taekwondo Open XI

ณ 700th Anniversary Chiang Mai Sports Complex

เมื่อวันที่  วันเสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567

จัดโดย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับ : ชาติ